Pastoraat


Pastoraat

Ouderlingen en wijkbezoekers verzorgen samen met de predikant de pastorale zorg in de Ontmoetingskerk. Vanuit de roeping ‘om te zien naar elkaar’ worden mensen thuis bezocht om samen iets van God te ontdekken. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan ziekte, zorg en aan bijzondere momenten in het leven van gemeenteleden. Om dat goed vorm te geven is de gemeente in zes wijken verdeeld. In zes wijkteams werken ouderling, diaken en wijkbezoekers samen.

In jaarlijkse groothuisbezoeken ontmoeten leden van de gemeente elkaar; dan staat een jaarthema dat past bij geloof, kerk en leven centraal.

Wie meer informatie wil over dit deel van het kerkelijk werk, kan contact opnemen via predikant@ontmoetingskerk.nl