Kerkenraad


Kerkenraad


De kerkenraad is het bestuur van de kerk, waarin alle ambtsdragers vertegenwoordigd zijn. De brede kerkenraad bestaat in onze gemeente uit zes wijkouderlingen, zes diakenen, twee jeugdouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters, predikant, voorzitter en scriba. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar.

De smalle kerkenraad bestaat uit een wijkouderling, een diaken, een jeugdouderling, een ouderling-kerkrentmeester, predikant, voorzitter en scriba. Zij vergaderen nog eens elf keer per jaar.

Voor het kerkelijk werk is de gemeente verdeeld in zes wijken. Voor elke wijk is er een wijkteam, bestaande uit een wijkouderling, een wijkdiaken en één of meer wijkbezoekers.

Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, scriba of predikant (zie de contact pagina).