Rooster kerkauto

Bij onderling ruilen graag een berichtje naar Jankie Verhoeven voor de nieuwsbrief: gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl.
Eventuele bijzonderheden rond de ‘kerkauto’ kunnen worden doorgegeven aan Paula Buizert: paula.buizert@gmail.com of bij afwezigheid aan de diaken in de eigen wijk.

Datum Wie rijdt er ?
21 april De heer B.A. Bor
28 april Fam. H.J. Kraaijeveld - den Hartog
5 mei Fam. M. Pantekoek - Antonissen
12 mei Fam. J. Bak - Paulus
19 mei Fam. J.W. den Hertog - Kant
26 mei Mevr. A.E.P. van de Kolk - van Eck
30 mei Fam. H. van Achterberg - Verhoeven
2 juni Fam. H.G. van Vuren - de Bruyn
9 juni Fam. P.A. Bronkhorst - van Vuren
16 juni Fam. G.J. Kon - Dubbeldam
23 juni Fam. W. Hoeke - de Wildt
30 juni Fam. W.A.T. van der Ham - Koorevaar