Rooster kerkauto

Bij onderling ruilen graag een berichtje naar Jankie Verhoeven voor de nieuwsbrief: gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl.
Eventuele bijzonderheden rond de ‘kerkauto’ kunnen worden doorgegeven aan Paula Buizert: paula.buizert@gmail.com of bij afwezigheid aan de diaken in de eigen wijk.

Datum Wie rijdt er ?
21 juni Fam. J.W. den Hertog - Kant
28 juni Fam. H. van Achterberg - Verhoeven