Rooster kerkauto

Bij onderling ruilen graag een berichtje naar Jankie Verhoeven voor de nieuwsbrief: gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl.
Eventuele bijzonderheden rond de ‘kerkauto’ kunnen worden doorgegeven aan Paula Buizert: paula.buizert@gmail.com of bij afwezigheid aan de diaken in de eigen wijk.

Datum Wie rijdt er ?
zondag 17 november Fam. H.J. Kraaijeveld - den Hartog
zondag 24 november Fam. M. Pantekoek - Antonissen
zondag 1 december Fam. J. Bak - Paulus
zondag 8 december Fam. J.W. den Hertog - Kant
zondag 15 december Mevr. A.E.P. van de Kolk - van Eck
zondag 22 december Fam. H. van Achterberg - Verhoeven
woensdag 25 december (1e kerstdag) Fam. H.G. van Vuren - de Bruyn