Rooster kerkauto

Bij onderling ruilen graag een berichtje naar Jankie Verhoeven voor de nieuwsbrief: gemeentebrief@ontmoetingskerk.nl.
Eventuele bijzonderheden rond de ‘kerkauto’ kunnen worden doorgegeven aan Paula Buizert: paula.buizert@gmail.com of bij afwezigheid aan de diaken in de eigen wijk.

Datum Wie rijdt er ?
10 mei Fam. D.A. van der Garde - Snetselaar
17 mei Fam. A. Romeijn - Vink
24 mei De heer B.A. Bor
31 mei Fam. H.J. Kraaijeveld - den Hartog
7 juni Fam. M. Pantekoek - Antonissen
14 juni Fam. J. Bak - Paulus
21 juni Fam. J.W. den Hertog - Kant
28 juni Fam. H. van Achterberg - Verhoeven