Speciale Diensten


Speciale Diensten


Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal vieren we ongeveer 10 maal per jaar in reguliere diensten en op Witte Donderdag. De vieringen vinden plaats, hetzij in de ochtenddienst, hetzij in de avonddienst. Niet twee maal op dezelfde zondag. Het Avondmaal staat in onze kerk open voor iedereen om aan deel te nemen, ook kinderen en gasten mogen deelnemen aan de Maaltijd van de Heer.

Doopbediening
Doopbediening kan in principe elke zondag plaatsvinden. Voor het aanvragen van een doopbediening kunt u contact opnemen met de wijkouderling of predikant.

Huwelijksbevestiging
Huwelijksbevestigingen kunnen op elke dag van de week plaats vinden. Aanvragen worden gedaan bij wijkouderling of de predikant.

Rouwdienst
Indien, voorafgaande aan de begrafenis, een rouwdienst in de kerk gewenst wordt, wende men zich tot de predikant of wijkouderling.

Dienst met doventolk
Er is vrijwel iedere maand een dienst waarin een doventolk aanwezig is. Tijdens deze diensten worden de liturgie en de gezongen liederen geprojecteerd. In het preekrooster kunt u vinden wanneer de diensten met doventolk zijn.