Commissies


Commissies


De Bouwplaats – een plaats waar we samen kunnen groeien in geloof en leven.

In onderstaande brochure vindt u het programma met de diverse activiteiten. Wij hopen u daar te ontmoeten.
Het jaarthema 2022-2023 is “Aan tafel”

Klik hier voor het programmaboekje in PDF-formaat.

——————————————————————————————————————————
Het jaarthema 2019-2020 is “Een goed verhaal”

Klik hier voor het programmaboekje in PDF-formaat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

De Bouwplaats – een plaats waar we samen kunnen groeien in geloof en leven.
In onderstaande brochure vindt u het programma met de diverse activiteiten. Wij hopen u daar te ontmoeten.
Het jaarthema 2018-2019 is “Een goed gesprek”

Klik hier voor het programmaboekje in PDF-formaat.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?
Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [872.41 KB]

PROJECT 2021-2023     ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS

In September 2021 zijn we voor twee jaar lang gestart met het ondersteunen van div. projecten in Moldavië.
Vanaf september hebben we totaal € 7093,61 kunnen over maken aan kerk in Aktie, voor de diverse projecten in Moldavië. Een mooi resultaat waar we als gemeente met elkaar trots op mogen zijn.

De situatie in Moldavië is op dit moment niet hoopvol: de economische crisis zorgt voor armoede en grote werkloosheid, de inflatie is met 30 procent torenhoog en de corruptie is enorm. Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daardoor noodgedwongen in het buitenland. In de coronatijd kon dat niet, waardoor de armoede nog meer toenam. Hoge energieprijzen maken de problemen nog groter. De gemiddelde maandelijkse kosten voor brandstof liggen op 200 euro per huishouden, een Moldavische oudere heeft een schamel pensioentje van omgerekend 50 euro per maand. “Ouderen zitten dus letterlijk en figuurlijk in de kou, want daardoor laten veel mensen de kachel uit”.

Omdat jongeren en ouderen er vaak alleen voor staan in Moldavië, heeft Kerk in Actie samen met MCA en de kerken een groot diaconaal programma voor hen opgezet in het arme noorden van Moldavië. In dorpen rondom Edinet helpen jeugdgroepen van de kerken de ouderen in hun woonplaats met klusjes. Zo zijn jong en oud een beetje minder alleen. Pavel (18) doet mee in zijn dorp Parkova. “We helpen ouderen met het werk in huis, brengen ze water en hout voor de kachel, en maaltijden. Ook nemen we de was mee. Die wordt gewassen in de wasruimte van onze kerk, en we brengen de week erop de schone weer mee terug.” Iedere jongere wordt aan een oudere gekoppeld. Zelf komt Pavel iedere week bij 3 dezelfde ouderen. Waarom hij dat doet? “Ik wil graag iets goeds doen voor mijn naasten. Dat zie ik als een opdracht van God, en het helpt me bij mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Bethania, partner van Kerk in Actie, is een dagcentrum waar iedereen mag zijn zoals hij of zij is.    Oud, jong, gehandicapt of niet, blij of depressief, hier vinden de mensen een thuis. Jongeren worden al vroeg geleerd om, om te zien naar ouderen. Vanuit dit centrum worden er maaltijden en thuiszorg geregeld voor de ouderen. We mogen het als een zegen zien, dat we als Ontmoetingskerk Noordeloos deze mensen kunnen en mogen ondersteunen. Voor meer informatie over de div projecten; www.kerkinaktie.nl/projecten.

Via berichtgeving in de gemeentebrief houden we u op de hoogte.
Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw financiële steun?

U kunt uw bijdrage overmaken op rek. no. NL82 RABO 0346 302 838 met vermelding project.

Namens de Projectcommissie alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vanuit onze kerk wordt de Elisabethbode verspreid onder leden van onze kerk en daarbuiten (plaatselijke evangelisatie).

Het is een blad dat 23 keer per jaar verschijnt met thema’s over zorg, liefde, eenzaamheid, rouw en dergelijke. Met prachtige gedichten, natuurfoto’s en verhalen laten mensen zien hoe God met de wereld bezig is.

Als kerk hebben we een collectief abonnement waardoor de prijs beperkt kan blijven tot 17 euro per jaar.
Ook kunt u dit plaatselijk evangelisatiewerk steunen met een gift ( b.v. via een steunabonnement).

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Ans van Vuren, te bereiken via email info@ontmoetingskerk.nl.