JeugdDe Jeugd

De jeugd heeft de toekomst,
ook in de kerk!


Jeugdwerk


Het jeugdwerk is de verantwoordelijkheid van de jeugdouderlingen. Dit zijn Elsbeth de Leeuw en Jonneke Verhaar.


Algemene informatie


De jeugdouderlingen vertegenwoordigen alle jeugd in de leeftijd van 0 t/m 21 jaar binnen de kerkenraad. Ze coördineren al het jeugdwerk dat er binnen deze leeftijdsgroep georganiseerd wordt binnen (en evt. buiten) de gemeente. Geloofsopvoeding, inwijding en jongerenparticipatie zijn een onderdeel binnen de taken van de jeugdouderling.

Missie: Een breed aanbod aan jeugdactiviteiten bieden voor jeugd van 0 tot 21 jaar waarbij omgaan met elkaar en naastenliefde centraal staan.

Visie: We willen een inspirerende kerk zijn, waarin jeugd en gezin geborgen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. We willen kinderen en jongeren binnen ( en buiten) de gemeente door het geven van goede basiskennis en vele sociale contacten, de mogelijkheid bieden een eigen geloofsidentiteit te ontwikkelen en daarmee het geloof een plaats te geven in hun eigen leven.

In de agenda van de kerk kunt u zien welke activiteiten m.b.t. de jeugd gehouden worden. Mocht u meer willen weten over het reilen en zeilen van het jeugdwerk of wilt u binnen het jeugdwerk een handje helpen, spreekt u gerust één van de jeugdouderlingen aan. Mailen mag natuurlijk ook.


Clubs


Om de week op woensdag:
Groep 5/6 : 19.00 – 20.00 uur
Groep 7/8 :      19.00 – 20.00 uur

Om de week op vrijdag:
Club 12: 19.30 – 21.30 uur
Club 13/14/15:     19.30 – 21.30 uur

GJV:
Om de week zondag vanaf 20.00 uur

De data en tijden van de activiteiten zijn zie je op de agenda.

Jeugdoverleg

Er is + 3 keer per jaar jeugdoverleg. Tijdens het jeugdoverleg wordt het jeugdwerk m.b.t. club en kamp besproken.


CATECHESE / PROVIAND / GROET EN ONTMOET


Catechese
Jaarlijks (bij voldoende deelname) wordt er een snuffelcatechese en aansluitend catechisatie georganiseerd. Het verzorgen van het catechesewerk, inclusief de belijdeniscatechese wordt gedaan in samenwerking met de predikant en in overleg met een jeugdouderling.
Alle jongeren die gezien hun leeftijd in aanmerking komen voor deelname aan de catechisatie worden persoonlijk uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Proviand 13 t/m 16 jaar

Jaarlijks worden er 3 Proviandavonden georganiseerd aansluitend bij het jaarthema van de kerk. Het organiseren en verzorgen van deze avonden wordt gedaan in samenwerking met een jeugdouderling.
Alle jongeren die gezien hun leeftijd in aanmerking komen voor deelname aan de proviand worden persoonlijk uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.

Groet en Ontmoet
Dit jaar zal Groet & Ontmoet weer plaatsvinden. Bij Groet & Ontmoet koken jongeren voor ouderen. Tijdens het gezamelijk eten van de maaltijd gaan jong en oud met elkaar in gesprek.


KINDERWOORDDIENST EN KINDEROPPAS


Kinderoppas
Elke (zondag) ochtenddienst is er kinderoppas in de jeugdruimte voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen kunnen voor de dienst gebracht worden en zullen aan het einde van de dienst (tijdens de collecte en het voorspel van het laatste lied) opgehaald worden, zodat de kinderen de zegen mee krijgen. De kinderoppas staat met naam vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief.

Kinderwoorddienst
Elke (zondag) ochtenddienst is er kinderwoorddienst voor de kinderen van groep 1 t/m 4 in de jeugdruimte en groep 5/8 in de consistorie. De kinderen beginnen de dienst in de kerk en zullen geroepen worden om met het licht naar de kinderwoorddienst te gaan. Ze komen na de overdenking en het daarop volgende lied weer terug. Tijdens de kinderwoorddienst krijgen de kinderen op hun eigen niveau iets mee over het geloof. Dit krijgt invulling door een na vertelling van een Bijbelverhaal, knutsel of spelvorm en gesprek. De kinderwoorddienstleiding staat wekelijks met naam vermeld in de nieuwsbrief. Tijdens de veertigdagentijd/Pasen en tijdens Advent/Kerst wordt er meegedaan aan een project.
In de morgendienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt is er ook kinderwoorddienst en zal uitleg gegeven worden over de betekenis van het Avondmaal.


JEUGDKERK


Voor de kinderen van groep 5 t/m de leeftijd van 15 jaar wordt 6x per jaar een eigen kerkdienst gegeven in de jeugdruimte
De data’s waarop de jeugdkerk gehouden wordt kunt in vinden in de agenda van de kerk en staan vermeld in de wekelijkse nieuwsbrief.


MAATSCHAPPELIJKE STAGE


Sinds een aantal jaren is het voor jongeren verplicht om een maatschappelijke stage te lopen. Dit is een ´snuffelstage´ waar het gaat om het ruiken en proeven aan vrijwilligerswerk. Binnen onze kerk zijn er mogelijkheden om de maatschappelijke stage te doen door bijvoorbeeld te helpen bij club, kinderwoorddienst, oppas, schoonmaken van de kerk en noem maar op.
Wil jij je maatschappelijke stage in de kerk doen? Neem dan contact op met Jonneke Verhaar of Elsbeth de Leeuw voor de mogelijkheden.