Aanvulling gemeentebrief 23

Aanvulling gemeentebrief 23

5 juni 2020 Nieuwsbrief 0

Beste lezers van de gemeentebrief,

In het stukje van de collecte voor aanstaande zondag voor hulp aan de kerken in Syrië staat helaas geen bankrekeningnummer.
Dus hierbij alsnog:
bankrekeningnummer van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38
Hartelijk dank voor uw steun!
Namens de Diaconie