fouten in gemeentebrief

fouten in gemeentebrief

9 maart 2024 Nieuwsbrief 0
L.S.,

Opmerkzame lezers hebben terecht opgemerkt dat de aanvangstijd van de Biddagdienst fout staat vermeld in de gemeentebrief. De dienst begint niet om 09.30 uur, maar om 19.30 uur.
Er staat nog een fout in, namelijk op de laatste pagina, over de Paaswake voor kinderen. Die is niet op 30 april, maar op 30 maart en dat is dan inderdaad een zaterdag.
Goed weekend gewenst!

Vriendelijke groet,
De redactie