Welke kant gaan we op?

Welke kant gaan we op?

10 februari 2023 Nieuwsbrief 0
Stand van zaken – Welke kant gaan we op? We ontvingen maar liefst 213 ingevulde vragenlijsten Nieuw Kerkelijk Peil vanuit de Ontmoetingskerk. Mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij onze gemeente! De kerkzaal zit op zondagmorgen weer steeds iets voller, onze gemeenschap blijft groeien en we staan er financieel behoorlijk goed voor. Allemaal redenen voor grote dankbaarheid! Tegelijkertijd merken we ook dat dingen anders zijn dan voorheen. De coronajaren hebben veel vastigheden aan het wankelen gebracht. Niet iedereen die voorheen in de kerk zat is teruggekeerd. En ook in onze kerk wordt het moeilijker om mensen te vinden die een ambt op zich willen nemen. Bovendien komt er regelmatig te veel werk op de schouders van te weinig mensen.
Wat doen we? En dan is de vraag: wat doen we? Dit filmpje uit de laatstgehouden Tienerkerk ( https://youtu.be/GPeeZ6viNgY) is daar een mooi voorbeeld van. Blijven we zitten wachten op wat er gebeurt? Of staan we op en gaan we met elkaar aan de slag om verder te kunnen? Als Ontmoetingskerk kiezen we voor het laatste. Dat betekent ook dat we beslissingen moeten nemen. Normaal gesproken ontvangt u rond deze tijd het voordrachtsformulier voor nieuwe ambtsdragers. Dat zal dit jaar niet zo zijn. Het is ons als kerkenraad duidelijk geworden dat we de pastorale en diaconale zorg binnen onze gemeente anders moeten inrichten. We hebben besloten om daar nu de tijd voor te nemen. We werven dit voorjaar daarom geen nieuwe ambtsdragers, totdat we weten wat voor en hoeveel ambtsdragers we nodig hebben voor onze toekomstige pastorale en diaconale zorg. Alle zittende ambtsdragers willen hierover meedenken. Het overgrote deel van de ambtsdragers wiens termijn afloopt, wil hun taken langer op zich nemen. Daar zijn we blij mee!
Hoe verder? Op basis van onze vragenlijsten ontvangen we over ruim een maand ons gemeenteprofiel. Dat is een goede basis, samen met de ervaringen tijdens en na corona en de ideeën vanuit de commissie Kerk 2030. Maar het is niet genoeg. Iedereen kan en mag meedenken over de vraag hoe de pastorale en diaconale zorg er in onze kerk uit moet zien. Op meerdere momenten tijdens dit proces zullen we u dus vragen om mee te dromen, mee te denken en mee te doen, met als doel een blijvend bloeiende Ontmoetingskerk. Dit denkproces kost en verdient de benodigde tijd en zorgvuldigheid, naar we nu inschatten de rest van dit kalenderjaar. Wij informeren u hier in het vervolg over via de gemeentebrief.
Tot een volgende bericht!
Namens de kerkenraad, Henk Voormolen (voorzitter) Gerdien van Mourik (scriba)