Archief column Isabella

Veelzeggend  

er wordt veel gepraat  (senryu)
maar het belangrijkste is
wat niet wordt gezegd

Isabella
W
eek 26_03-07-2010

Woestijn of oase

je bent in de woestijn
als je wordt gepest
op school of op je werk
oase in de kerk ?

oververhit, chaos
je tong gortdroog
verwarde haardos
je bent in de woestijn

weg met die woede
en negatieve energie
dichtbij elkaar liggen
woestijn en oase

meditatief moment
ontspanning met muziek
saamhorigheid in de kerk
weer een oase

tot inkeer gekomen
je zegeningen geteld
terug naar de bron
’t is de oase die telt

Isabella
Week 22_05-06-2010