Jeugdraad


Wie wat, waar is de jeugdraad?

De jeugdraad bestaat uit de clubleiding, minimaal een afgevaardigde van de jeugdvereniging, de jeugdouderlingen en een speciaal aangestelde secretaris/secretaresse. Het doel van de jeugdraad is om activiteiten buiten het wekelijkse of twee-wekelijkse samenkomen van de jeugd in de leeftijd van 8 tot ongeveer 25 jaar waar mogelijk, gezamenlijk te organiseren. Ook wordt in de jeugdraad het beleid van het jeugdwerk gemaakt en waar nodig beleidsvoorstellen gemaakt ten behoeve van de kerkenraad.

Activiteiten welke door de jeugdraad worden georganiseerd zijn: het jaarlijkse kamp, het startweekend, het parkeren tijdens de jaarmarkt te Noordeloos, de zorg voor een derde wereld thema, de jaarlijkse afsluiting van het jeugdwerk en de kinderkerstdienst.

De jeugdraad komt vier of vijf keer per jaar bijeen.