Speciale Diensten


Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal vieren we ongeveer 10 maal per jaar in de morgen- en avonddienst en in de dienst op Witte Donderdag. De vieringen vinden plaats, hetzij in een ochtenddienst, hetzij in een avonddienst. Niet beide vieringen op één zondag. We vieren het met de hele gemeente, dus ook kinderen en gasten mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Doopbediening:

Doopbediening kan in principe elke zondag plaatsvinden. Voor het aanvragen van een doopbediening kunt u opnemen met de wijkouderling of predikant.

Huwelijksbevestiging:

Huwelijksbevestigingen kunnen op elke dag van de week plaats vinden. Aanvragen worden gedaan bij wijkouderling of de predikant. De kerkenraad zorgt, in overleg met het bruidspaar, voor een predikant en organist. Wilt u eventuele wensen tijdig kenbaar maken! Het bruidspaar kan desgewenst voor bloemversiering in de kerk verzorgen.

Rouwdienst:

Indien, voorafgaande aan de begrafenis, een rouwdienst in de kerk gewenst wordt, wende men zich tot de predikant of wijkouderling.

Dovendienst

De dovendienstcommissie verzorgt iedere maand 1 dienst, m.u.v. juli en augustus, waarin een doventolk aanwezig is. Tevens wordt er een scherm geplaatst waarop de gezongen liederen worden geprojecteerd.