Publicaties


Boek: Jubileumboekje 100 jaar Gereformeerde kerk Noordeloos

In 1990 bestond de Gereformeerde Kerk van Noordeloos 100 jaar. Van het jubileumboekje dat ter gelegenheid daarvan werd uitgegeven, zijn - zolang de voorraad strekt - nog exemplaren verkrijgbaar. Daarvoor gebruikt u het contactformulier.

Het boekje (72 blz.) bestaat uit 4 hoofstukken. In het eerste beschrijft wijlen M.W. Schakel de gebeurtenissen van 100 jaar geleden waaruit de kerk ontstond. In Omzien en verwonderen, geeft wijlen M.W. Schakel een schets van het kerkelijk leven in de eeuw daarna. In het derde hoofdstuk, De gemeente in actie, vertellen verscheidene andere gemeenteleden over de historie van groepen, clubs en commissies. In het laatste hoofdstuk, Houdt uw voorgangers in gedachtenis, kijken onze vroegere predikanten terug op hun Noordelose tijd.

Ter kennismaking met de wortels van Gereformeerd Noordeloos wordt dit rijk geillustreerd werkje aan nieuwe gemeenteleden gratis ter beschikking gesteld. Voor anderen is het te koop via het contactformulier voor 2 euro.