College van Kerkrentmeesters / Financien


Michel Pantekoek, *) voorzitter
Marieke Vonk, *) secretaris
Hendrik van Vuren, penningmeester
Henri Kon
Peter Oosterlee *)

*) Deze leden maken tevens deel uit van de kerkenraad (ouderling-kerkrentmeesters).

Bankrekening kerk IBAN: NL46 RABO 03463.03.583 Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vaste vrijwillige bijdrage
Van ieder gemeentelid van 18 jaar en ouder wordt een vaste vrijwillige bijdrage verwacht. Hoewel de bijdragen geheel vrijwillig zijn en door uzelf worden vastgesteld, verwachten wij van u dat u naar draagkracht bijdraagt. Om te bepalen wat dat in uw geval zou kunnen zijn, geven we u ter inspiratie de volgende richtlijnen mee:
•  als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000 geef dan wat u kunt missen;
•  als uw netto jaarinkomen boven de € 10.000 ligt, geef dan tenminste 3% van uw netto jaar­inkomen.
Wat ons betreft mag het bij een netto jaarinkomen boven de € 30.000 best 4% zijn en boven de € 50.000 5%.
Tweeverdieners gelieven de richtlijn uiteraard toe te passen op de som van beide inkomens.
Het nadeel van zo'n lijstje is dat het wat eenzijdig de nadruk legt op mensen met een regel­matig maandinkomen. Het spreekt daarom vanzelf dat we van vermogende gemeenteleden en gemeenteleden met lage kosten voor levensonderhoud verwachten dat zij een extra beentje voorzetten.
Ook eenmalige giften, lijfrenteschenkingen en legaten zijn van harte welkom.
Voor meer informatie  kunt u zich wenden tot penningmeester Hendrik van Vuren.  

Collectebonnen
Bij de penningmeester zijn collectebonnen verkrijgbaar (met strook t.b.v. belastingopgave). Eén vel bestaat uit 50 bonnen à  € 1 per stuk.
Als de voorraad groene bonnen op is (vermoedelijk begin 2017) gaan w eove rop nieuwe blauwe vellen met 40 bonnen à € 1,25
Wie € 50 of een veelvoud daarvan (o.v.v. collectebonnen) overmaakt op bankrekening NL46 RABO 03463.03.583 van de kerk krijgt de bonnen spoedig daarna persoonlijk uitgereikt. 

Zalengebruik/verhuur
Wie een kerkruimte wil gebruiken, dient dit aan te vragen bij de kosters:
Jan van der Meulen en Fie van der Meulen - Hoffman. (Zie hoe te bereiken onder contact). Onder bepaalde voorwaarden kunnen zalen ook worden verhuurd aan derden bijv. voor niet-kerkelijke activiteiten. De regeling, met onder andere de tarieven, hangt op het prikbord in de kerk. 

Beamer
Sinds 2008 beschikt onze kerk over een beamer en een groot projectiescherm in de kerkzaal. De beamer kan als ondersteuning in diensten worden ingezet maar ook gebruikt worden bij bijzondere gelegenheden.

Voor het gebruik van de beamer kunt u contact opnemen met Wim Robbertsen (tel. 0183-564416). Zijn mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Het te vertonen materiaal kan aangeleverd worden per usb-stick of dvd.
Eén van de beamermedewerkers zal vervolgens de laptop, die op de beamer is aangesloten, gaan bedienen.
Vraagt u het wel tijdig aan als u gebruik wilt maken van de beamer!

Kerktelefonie
Er zijn twee mogelijkheden om thuis kerkdiensten te volgen:
a) via een kastje
b) via uw computer
In beide gevallen kunt u niet alleen rechtstreeks diensten volgen, maar hebt u ook de mogelijkheid om diensten van de afgelopen drie maanden (nog eens) te beluisteren op het moment dat u dat zelf wilt.
Beschikt u thuis over een computer met internetaansluiting, dan kunt u toegang tot de kerktelefoon krijgen door in te loggen op www.ontmoetingskerk.nl. Daarna wijst het gebruik zich verder vanzelf.
Hebt u geen computer en bent u voor kortere of langere tijd aan huis gebonden, dan kunt u via de predikant, wijkouderling of wijkdiaken een aansluiting op de kerktelefoon aanvragen.
Peter Oosterlee of Peter Baan zorgt dan voor installatie van een kastje en geeft uitleg over de bediening. Voor het gebruik van de kerktelefoon worden geen kosten in rekening gebracht. Wie de aanschaf van een kastje echter wil sponsoren, is uiteraard van harte welkom (de kosten bedragen circa € 200,--). Voor storingen en vragen kunt u eveneens bij de eerder genoemde gemeente-leden terecht.

Kascommissie
De leden van de kascommissie controleren jaarlijks de jaarrekeningen van de kerk, jeugdraad, diaconie / zending, projectcommissie en communicatiecommissie.

LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)
In de zomer van 2011 is onze kerk toegetreden tot de LRP die in het voorjaar van start is gegaan.
Rob Rijnhout is benoemd tot Lokaal beheerder. In die functie autoriseert en helpt hij andere gebruikers in de gemeente.
De eerste gebruiker van het nieuwe systeem is ledenadministrateur Anke de Leeuw. Uiteraard kan het systeem ook gebruikt worden voor verzendingen van brieven e.d. aan bepaalde categorieen gemeenteleden. In de komende tijd zal worden verkend wat het nieuwe systeem voor het pastoraat en de financiele administratie kan betekenen. Vanwege de vertrouwelijkheid van gegevens zal daarbij uiteraard grote zorgvuldigheid in acht worden genomen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.