Projectcommissie


PROJECT 2014     ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS

De 3 nieuwe projecten van Kerk in Actie, die wij als gemeente ondersteunen, bevinden zich in Myanmar, het vroegere Birma. Het grenst aan Bangladesh, China, India en Thailand. De bevolking van Myanmar bestaat uit meerdereetnische groepen. Het grootste gedeelte van de bevolking is boeddhistisch, 4 % is christen, 3% is moslim. De mensen hebben een zeer laag inkomen. Het land behoort tot de armste ter wereld.

De 3 projecten die we steunen;
Inkomen voor vrouwen en jongeren. Precious Stones is een christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk. De organisatie helpt om weerbaarder te worden, hen te leren om voor zichzelf op te komen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Eigen inkomsten voor gehandicapten. In Myanmar hebben mensen met een lichamelijke handicap nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. The Leprosy Mission International werkte oorspronkelijk voor lepra patiënten maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. Ze krijgen vakonderwijs en microkredieten om een eigen bedrijfje tebeginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij bedrijven en biedt daarnaast medische zorg.

Landbouwontwikkeling en gemeenschap opbouw. Het christelijke World Concern is een internationale organisatie.
Het heeft programma’s op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, economische ontwikkeling en noodhulp. Men traint de lokale bevolking om in de toekomst de leiding over te nemen van het ontwikkelingswerk.

U kunt u bijdrage overmaken op rekeningnummer NL65 RABO 0346 3091 58 tnv projectcommissie geref. kerk

De jeugd heeft elk jaar een eigen project. In 2014 steunen ze de illegalen en de daklozen die in de Pauluskerk in Rotterdam worden opgevangen.


2013

De projectcommissie verzorgt het diaconale project in de Derde Wereld, waarvan de uitvoering meestal berust bij Kerk in Actie. 
Momenteel zijn we als gemeente betrokken bij Liberia via Kerk in Actie Interactief. 
De projectcommissie verzorgt ook het jaarlijks jeugdproject en probeert jong en oud te betrekken bij het werk in de Derde Wereld.

Deze commissie bestaat uit:
Vacature voorzitter
Elles Ista - Lodder namens kerkenraad
Arjan Verhaar
Janneke Boom
Wim Hoeke
Wim Korevaar
Bankrekeningnummer IBAN: NL65 RABO 03463.09158 Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

De projectcommissie verzorgt het jaarlijks diakonale project in de derde wereld.
Deze commissie bestaat uit 6 personen.
De projectcommissie verzorgt het diaconale project in de Derde Wereld, waarvan de uitvoering meestal berust bij Kerk in Actie.
Momenteel zijn we als gemeente betrokken bij Rureco in Brazilië, een project dat de ecologische landbouw stimuleert.
De projectcommissie verzorgt ook het jaarlijks jeugdproject nl. Twawebwa Mukama in Oeganda en probeert jong
en oud te betrekken bij het werk in de Derde Wereld.


2012
Als gemeente zijn wij betrokken bij 'Kerk in Actie Interactief'. Dat betekent dat wij ons voor langere tijd verbinden aan de projecten die Kerk in Actie steunt in het door oorlog geteisterde Liberia. Het gaat om projecten van twee partnerorganisaties van Kerk in Actie, te weten YMCA en Modhar.

YMCA is een organisatie die met jongeren werkt en hen betere perspectieven wil bieden door werkgelegenheidprogramma's. Daarnaast wordt sport gebruikt om jongeren te bereiken. De tweede organisatie is Modhar. Modhar houdt zich bezig met de rechten van met name vrouwen en kinderen en richt mensen- en kinderrechtenclubs op. Meer informatie hierover is te vinden via http://www.kerkinactie.nl/interactief/, www.kerkinactie.nl

- projectbrief 2008

- projectbrief 2009

- projectinformatie Liberia YMCA

- projectinformatie Liberia Modhar

Gonda de Haan reist voor Kerk in Actie regelmatig naar Liberia en heeft ons voorzien van veel informatie over de huidige situatie in het land. Lees hier meer over:

- voorzieningen en veiligheid

- politieke situatie

- onderwijs en werkgelegenheid

- werk partners

- resultaten van het werk

- sfeer en trauma

De jeugd heeft elk jaar een eigen project. In 2008 heeft de jeugd geld ingezameld voor oorlogskinderen in Afghanistan.

- jeugdproject Afghanistan 2008

In 2009 wordt er geld opgehaald voor straatkinderen in Uganda.

- jeugdproject Uganda 2009

Wilt u reageren op het project of de projectcommissie anderszins spreken, gebruik dan het contactformulier.