Contact

Ontmoetingskerk
M.J. Veder van Hobokenstraat 15e,
4225RA Noordeloos
www.ontmoetingskerk.nl
Telefoon: 0183-581083

Telefoon koster: J. v. d. Meulen: 0183- 582057.
E-mail, zie onder in afrolmenu.
Preekregelaar: E-mail, zie onder in afrolmenu.
Voor meer e-mailadressen: zie onder afrolmenu